Благороден елен
Елен лопатар
Сърна
Глиган (гонка)
Глиган (индивидуален)

Благороден елен

CERVUS ELAPHUS L.

Ловен сезон

1 Септември - 31 Януари (мъжки)

1 Октомври - 31 Декември (женски)

Цена за трофеи

От 4,01 кг до 5,00 кг
600 €
+3 € *
От 5,01 кг до 6,00 кг
900 €
+5 € *
От 6,01 кг до 7,00 кг
1 400 €
+6 € *
От 7,01 кг до 8,00 кг
2 000 €
+8 € *
От 8,01 кг до 9,00 кг
2 800 €
+10 € *
От 9,01 кг до 10,00 кг
3 800 €
+12 € *
От 10,01 кг до 11,00 кг
5 000 €
+30 € *
От 11,01 кг до 12,00 кг
8 000 €
+40 € *
Повече от 12,01 кг
12 000 €
+80 € *

* За всеки 10 гр в повече.

За трофеи над 230,00 CIC точки се добавят 10% над цената.

За трофеи над 250,00 CIC точки се добавят 15% над цената.

За трофеи над 260,00 CIC точки се добавят 20% над цената.

За всяко ранено и ненамерено животно се заплащат 50% от цената на заявения трофей.