Условия

  1. Лицата стопанисващи дивеча гарантират до 15% точност на заявения трофей, с изключение на глиган.
  2. Трофеите, отстреляни от чуждестранни ловци, се изнасят от страната, придружени с оценителен и разплащателен протокол, заверени от регионалната оценителна комисия, и необходимите за целта други експортни документи.
  3. При заявка за лов се заплащат предварително 100% от пакетната цена за услугите, минимум три месеца преди началото на лова. Тази сума не се връща, ако клиентът се откаже по каквито и да е причини от лова.
  4. При заявка за лов се заплащат предварително (по банков път) 50% от общата приблизителна сума на желаните от клиента ловни трофеи. Плащането се извършва минимум три месеца преди лова. Останалата сума се изплаща в брой и на място или в рамките на 3 дни след лова по банков път.
  5. Чуждестранните ловци ловуват на територията на ЛС "Бялка", само срещу ловен билет по образец, на основание ловния билет от съответната страна и паспорт (копие и на двете).